Administratori

Jetmir_Bodini
Jetmir Bodini

Shoqëria Aksionere Shtypshkronja ‘Urtësia Bektashiane’ Sh.A. në përbërje të saj ka 345 aksionere dhe drejtohet nga Administratori Z. Jetmir Bodini që prej vitit 2002.

Z. Bodini ka përfunduar studimet prane Universitetit të Tiranës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës si dhe në Fakultetin Ekonomik. Ai është autor i disa punimeve shkencore të botuara në Shqipëri dhe është pjesëmarrës në simpoziume dhe disktutime të ofruara nga institucione ndërkombëtare. Z. Bodini ka marrë pjesë rregullisht në trajnimet e ofruara nga USAID për manaxhim dhe trajnime për bashkëpunim ndërfetar.

Për më tepër mund të shkarkoni CV e Z. Bodini këtu.