Aktiviteti

Shoqëria Aksionere Shtypshkronja ‘Urtësia Bektashiane’ me seli në Tiranë, ushton aktivitetin e saj në  disa fusha me rëndësi për komunitetin:

  • SHTYPJSHKRONJE & BOTIM
  • IMPORT-EXPORT
  • QERADHËNIE OBJEKTESH

Shoqëria ka qenë e suksesshme në aktivetet e saj dhe ka treguar stabilitet dhe maturim ekonomik dhe rritje të llojit të shërbimeve që ka ofruar në vite.