Vendim Nr.15/1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHTYPSHKRONJA “URTËSIA BEKTASHIANE” SH. A
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME
Adresa: Rr” Shemsi Haka” Ish Poligrafiku – Tirane mobil 0692023389

VENDIM

Nr.15/1, datë 01.10.2015
MBI NDYSHIMIN E VENDIMIT NR15 DATË 20.04.2015 TË ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË AKSIONERVE TE SHOQËRISË TREGTARE ” URTËSIA BEKTASHIANE” SHA

Lexo më shumë