Asambleja

Në këtë seksion do të mund të gjeni të gjitha vendimet publike të marra nga Asambleja e Aksionerëve të shoqërisë “Urtësia Bektashiane” sh.a.

Ju lutemi të vini sa më shpesh në këtë faqe për të parë vendimet  e marra së fundmi.