Njoftim për Aksionerët dhe palët e interesuara

Shtypshkronja “Urtësia Bektashiane” Sh.A njofton të gjithë aksionerët dhe palët e treta të interesuara për të kërkuar akses për hyrjen në zonat me informacion të mbrojtur me fjalëkalim në web faqen zyrtare të shoqërisë “www.urtesiabektashiane.al”.

Të gjithë të interesuarit për të marrë fjalëkalimin përkatës janë të lutur të kontaktojnë direkte me telefon ose email të cilat i gjeni në link-un e mëposhtëm. Kontakt